تظاهرات در شهرهای مختلف عراق در اولین روز سال جدید میلادی

  • 1399/10/13

تظاهرات در شهرهای مختلف عراق در اولین روز سال جدید میلادی

تظاهرات در شهرهای مختلف عراق در اولین روز سال جدید میلادی

به‌دنبال فراخوان کمیته سازماندهنده تظاهرات انقلاب اکتبر عراق به تظاهرات در اولین روز سال جدید میلادی، قیام‌کنندگان عراقی در بغداد، ناصریه، میسان، نجف، کربلا، بابل، دیوانیه و بصره روز جمعه ۱۲دی دست به تظاهرات زدند، در حالی‌که تصاویر شهدای قیام را با خود حمل می‌کردند، آنها بر استمرار قیام تا محقق شدن همه اهداف آن و ریشه‌کنی تمامی باندها و احزاب ساخته و پرداخته رژیم ایران در عراق تأکید کردند.

آنها هم‌چنین بر مجازات آمران و عاملان کشتار و ترور تظاهر کنندگان و فعالان قیام تأکید کردند و خواستار خلع‌سلاح شبه‌نظامیان شدند (تلویزیون رافدین ۱۳دی).