اعتراف آخوند علم‌الهدی به بریدگی در رأس نظام

  • 1399/10/13

آخوند علم‌الهدی

آخوند علم‌الهدی

آخوند علم‌الهدی در سالگرد هلاکت دژخیم سلیمانی به ریزش و بریدگی عوامل رژیم اعتراف کرد و گفت:

«ما مرز توقف در انقلاب نداریم تا به اون هدف نرسیدیم، یک جای انقلاب نمی‌توانیم بایستیم، بگوییم تا همین‌جا انقلاب کردیم، بس است یا عده‌یی بیایند از انقلاب خسته بشوند و بگویند تا اینجا آمدیم، خسته شدیم، ولش کن، همین‌قدر که رسیدیم بس است دیگر» (تلویزیون آستان رضوی رژیم۱۲دی).