آمریکا ناو هواپیمابر نیمیتز را از خاورمیانه خارج می‌کند

  • 1399/10/12

ناو هواپیمابر نیمیتز

ناو هواپیمابر نیمیتز