سالگرد شهید قیام دی۹۶ حمزه لشنی زند در دورود

  • 1399/10/10

دورود لرستان.مراسم سالگرد شهید قیام دی ۹۶ حمزه لشنی زند - ۹دیماه۹۹

دورود لرستان.مراسم سالگرد شهید قیام دی ۹۶ حمزه لشنی زند – ۹دیماه۹۹

بستگان و دوستان شهید قیام دی۹۶ حمزه لشنی زند در سومین سالگرد شهادتش مراسمی بر سر مزار وی در دورود در استان لرستان برگزار کردند و با گذاشتن دسته‌های گل یاد این شهید قیام را گرامی داشتند

وی در تظاهرات نهم دی در دورود مورد اصابت تیر مستقیم مزدوران بسیجی قرار گرفت و به‌شهات رسید.

دورود لرستان.مراسم سالگرد شهید قیام دی ۹۶ حمزه لشنی زند دورود لرستان.مراسم سالگرد شهید قیام دی ۹۶ حمزه لشنی زند