بیست و پنجمین برنامه همیاری با سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

  • 1399/10/10

بیست و پنجمین برنامه همیاری با سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه ۱۹ و۲۰ و ۲۱ دیماه ۱۳۹۹ مصادف با ۸ و ۹ و ۱۰ژانویه ۲۰۲۱ برگزار می‌شود.