آخوند سلیمی: بودجه ۱۴۰۰ شیر و بی‌یال و دم و اشکم

  • 1399/10/09

علیرضا سلیمی عضو مجلس ارتجاع

علیرضا سلیمی عضو مجلس ارتجاع

آخوند علیرضا سلیمی در جلسه روز سه‌شنبه ۹دی مجلس ارتجاع هنگام بررسی لایحه بودجه در مخالفت با آن، بودجه را شیر و بی‌یال و دم و اشکم نامید و گفت: «دوستان ببینید از این بودجه مصوب ۳۴ درصدش کامل اجرا شده از طریق ۵۱ حکم دولت ۲۴ و نیم درصد از ۱۱۵ حکم پیشنهادی مجلس…. تأمین اجتماعی انجام نشده، سلامت ۶۸۰۰ الآن کرونا امسال از ۶۸۰۰میلیارد تومان فقط ۲۵۰۰میلیاردش پرداخت شده و برو تا به آخر، گفت شیر و بی‌یال و دم و اشکم که دید؟ این‌چنین شیری خدا هم نه آفرید».