تجمع اعتراضی کارگران بیکار شده رنگین نخ سمنان و جوانان بیکار قلعه چنعان خوزستان

  • 1399/10/09

تجمع اعتراضی کارگران بیکار شدن رنگین نخ سمنان

تجمع اعتراضی کارگران بیکار شدن رنگین نخ سمنان

صبح امروز جمعی از کارگران بیکار شده کارخانهٔ رنگین نخ سمنان مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران معترض می‌گویند سنوات پایان خدمت و سایر معوقات مزدی ما، هفت سال بعد از تعطیلی کارخانه پرداخت نشده است (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۹دی).

تجمع اعتراضی جوانان بیکار در روستای قلعه چنعان خوزستان

جمعی از جوانان بیکار روستای قلعه چنعان خوزستان روز دوشنبه بار دیگر در مقابل درب ورودی شرکت فولاد خوزستان تجمع اعتراضی برپا کردند.