افزایش سرعت شیوع کرونا در مازندران

  • 1399/10/09

افزایش سرعت شیوع کرونا در مازندران

افزایش سرعت شیوع کرونا در مازندران

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی رژیم- ایرنا شمار مبتلایان به‌کرونا در مازندران با شتاب در حال افزایش است. در این گزارش آمده است: آمارهای روزانه شناسایی بیماران جدید مبتلا به کرونا در استان به طرز غیرقابل باوری در حال افزایش است. تنها از اول دیماه تاکنون آمار بیماران بستری در بیمارستانهای استان بیش از ۴۰درصد افزایش یافته است. بررسی آمارهای روزبه‌روز هم نشان می‌دهد که با گذشت زمان سرعت شیوع و شناسایی بیماران جدید کرونایی بسیار تند شده است (خبرگزاری حکومتی ایرنا ۹دی).