اتحادیه اروپا ۲۰۰میلیون دوز واکسن فایزر تحویل می‌گیرد

  • 1399/10/09

نگهداری واکسن فایزر  در سردخانه‌های مخصوص

نگهداری واکسن فایزر در سردخانه‌های مخصوص

سخنگوی کمیسیون اروپا روز دوشنبه ۸دی گفت: «تحویل ۲۰۰میلیون دوز از واکسن مشترک شرکت‌های فایزر و بیون‌تک به اعضای اتحادیه اروپا در ماه سپتامبر ۲۰۲۱ تکمیل خواهد شد».

وی افزود: توزیع تمامی ۲۰۰میلیون دوز از این واکسن تا ماه سپتامبر تکمیل خواهد شد… مذاکرات این اتحادیه با شرکت فایزر برای خرید ۱۰۰میلیون دوز دیگر از واکسن که بخشی از قرارداد اولیه است ادامه دارد. تاریخ تحویل این ۱۰۰میلیون دوز هنوز مشخص نشده‌ است.

به گزارش رویترز، کشورهای عضو اتحادیه اروپا با حدود ۴۵۰میلیون جمعیت برای انجام واکسیناسیون گِسترده در برابر ویروس کرونا به واکسن محصول شرکت‌های دیگر نیاز خواهند داشت.

اکثر کشورهای اروپایی از روز یکشنبه با استفاده از اولین محموله‌های واکسن فایزر و بیون تک روند واکسیناسیون کادر درمانی، افراد آسیب‌پذیر و سال‌خوردگان را آغاز کردند.

محصول مشترک فایزر و بیون‌تک تنها واکسنی است که آژانس دارویی اروپا تاکنون تجویز اضطراری آن را تأیید کرده و مستلزم تزریق دو دوز است.