به‌آتش کشیدن پایگاههای بسیج سرکوبگر در بهارستان تهران

  • 1399/10/07
فعالیت کانون‌های شورشی در تهران
 
فعالیت کانون‌های شورشی در تهران

بهارستان (تهـران) – کانون شورشی

بهارستان (تهـران) – کانون شورشی ۳۸۰

به‌آتش کشیدن پایگاه بسیج سرکوبگر سپاه پاسداران

 

بهارستان (تهـران) – کانون شورشی ۵۶۰

به‌آتش کشیدن پایگاه بسیج سپاه پاسداران

 

بهارستان (تهـران) – کانون شورشی ۴۱۰

به‌آتش کشیدن پایگاه بسیج سپاه پاسداران ضدامام جواد الائمه