سالگرد شهید قیام علی موسوی ۱۲ساله در رامهرمز

  • 1399/10/07

سالگرد شهادت علی موسوی، شهید آبان ۹۸

سالگرد شهادت علی موسوی، شهید آبان ۹۸

دوستان شهید قیام آبان۹۸ علی موسوی که ۱۲سال بیشتر نداشت بر سر مزار او در رامهرمز حاضر شدند و یاد او را گرامی داشتند. این شهید قیام بر اثر اصابت گلوله پاسداران جنایتکار به قلبش شهید شد.