تجمع اعتراضی پرستاران مقابل مجلس آخوندی

  • 1399/10/07

تهران.تجمع اعتراضی پرستاران مقابل مجلس آخوندی

تهران.تجمع اعتراضی پرستاران مقابل مجلس آخوندی

روز یکشنبه ۷دیماه، کادر درمانی شرکتی که به عدم تبدیل وضعیت خود و فاصله‌ٔ حقوق و مزایای خود با پرستاران رسمی اعتراض داشتند، مقابل مجلس رژیم دست به تجمع اعتراضی زدند.

آنها شعار می‌دادند «ما کادر درمان هستیم … حقوقمان برابر برابر»

شایان ذکر است، یک هفته از روز پرستار و نمایش تلویزیونی وزارت بهداشت با حضور روحانی که ادعای دو برابر شدن حقوق پرستاران و استخدام ۳۰هزار نفری، را به اسم پرستاری، مطرح کردند.

در سالهای اخیر به‌جای استخدام کادر درمان و به‌خصوص پرستار، آنها را از طریق شرکتهای واسطه به کارگیری نموده‌اند تا از زیر بار مسئولیت و پرداخت بسیاری از مزایا، شانه خالی نمایند.

شرکتهایی که به‌شدت دچار تعارض منافع بوده و رد پای شماری از سران وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی در تشکیلات آنها، دیده می‌شود.