سوزش آخوند روحانی از افشای پنهان‌کاریها در زمینه خرید واکسن

  • 1399/10/06

روحانی و واکسن کرونا

روحانی و واکسن کرونا

آخوند روحانی صبح امروز در واکنش به افشای پنهان‌کارهای رژیم در خرید واکسن کرونا سوزوگداز کرد و بار دیگر به دروغ متوسل شد و گفت:

من یک مسأله‌ای می‌خواهم عرض بکنم نسبت به مسأله واکسن که خوب معمولاً این رسانه‌های ضدایرانی هر روزی یک بهانه‌یی پیدا می‌کنند خیلی هم پررو هستند یعنی یک بهانه‌یی روی آن سوار می‌شوند و موج‌سواری می‌کنند مدتها شروع کردند به این‌که همه عالم همه دنیا نمی‌دانم دارند واکسن می‌زنند ایران چرا عقب هست چرا دنبال واکسن نیست بعد هم حالا شروع کردند مشکلات چه هست پول دارد پول ندارد این پول در بانک منتقل نمی‌شود نمی‌دانم منتقل می‌شود نمی‌دانم اوفک اجازه نمی‌دهد آمریکا اجازه می‌دهد یک بساطی را به‌راه انداختند من خواهش می‌کنم مردم عزیز ما توجه بکنند شرکتهای دانش‌بنیان ما از همان روزهای اولیه شروع کردند و دارند تلاش می‌کنند بر مبنای همین تأکید بود که ما خودمان باید برویم دنبال ساخت واکسن برویم (تلویزیون شبکه خبر رژیم ۶دی).