اعدام جنایتکارانه یک زندانی سیاسی «عبدالحمید میربلوچزهی» در زاهدان

  • 1399/10/06

اعدام در ایران

اعدام در ایران

قوه قضاییه خامنه‌ای روز شنبه ۶دیماه۹۹ حکم اعدام جنایتکارانه زندانی سیاسی به نام عبدالحمید میربلوچزهی در زندان زاهدان را به اجرا گذاشت. عبدالحمید میربلوچ‌زهی، با خانواده‌اش تماس گرفته بود و از آنها خواسته بود روز جمعه برای ملاقات آخر به زندان بروند.

به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا قوه قضاییه رژیم آخوندی گفته است وی در به هلاکت رساندن دو عضو سپاه پاسداران نقش داشته است. هم‌چنین وی در عملیات مسلحانه علیه رژیم جنایتکار آخوندی شرکت داشته است.