حمایت رئیسی جلاد از دور زدن تحریم‌ها

  • 1399/10/04

آخوند جلاد ابراهیم رئیسی

آخوند جلاد ابراهیم رئیسی

آخوند جلاد ابراهیم رئیسی سردژخیم قضاییه خامنه‌ای امروز در بجنورد با حملهٔ ضمنی به روحانی و تکرار حرف خامنه‌ای در مورد خنثی‌کردن تحریم‌ها به جای مذاکره گفت:

اونچه که به‌عنوان یک راهبرد رهبری به همه ما تأکید فرمودند راهبرد خنثی سازی تحریم هاست.

خیلی روشن است توی حوزه هسته‌یی ما با ده واسطه اگر یک قطعه‌ای را اگر لازم باشد این قطعه ممکن هست هم هسته‌یی و هم غیرهسته‌یی استفاده بشود او را به ما نمی‌دهند وقتی رهبری معظم انقلاب به همه ما می فرمایند که راهبرد خنثی کردن تحریم هاست بی‌اثر تحریم هاست این معلوم است این راهبرد جواب داده»(تلویزیون شبکه خبر رژیم ۴دی)