حمله پاسدار محسن رضایی به آخوند روحانی

  • 1399/10/02

پاسدار  محسن  رضایی

پاسدار محسن رضایی

در ادامهٔ بالا گرفتن بحران درونی رژیم پاسدار رضایی هم آخوند روحانی را به‌خاطر حرفهای روز قبل هدف حمله قرار داد و نوشت: «‏در واپسین ماههای ۸سال مسئولیت، به جای فرار از پاسخ به مردم و فرافکنی‌های خسته کننده، میزان تحقق وعده‌های بر زمین مانده را به مردم گزارش دهید! حاشیه رفتن و طرح رفراندوم با چاشنی بازنگری در قانون اساسی، ‎آدرس انحرافی است» (روزنامه حکومتی همشهری ۱دیماه).