لن خودور کوفسکی: رژیم ایران باید از جامعه بین‌المللی طرد و محکوم شود

  • 1399/10/01

لن خودورکوفسکی

لن خودورکوفسکی

لن خودور کوفسکی مشاور ارشد وزارت‌خارجه آمریکا در یک یادداشت توئیتری درباره سرکوب در ایران تحت حاکمیت آخوندها روز ۳۰آذر نوشت: «رژیم تنفر آور حاکم بر ایران با اعدام بهترین و روشن‌ترین فرزندان مردم ایران راضی نمی‌شود. این رژیم هم‌چنین افکار کودکان ایران را مسموم می‌کند. رژیمی که به آوردن دار زدن در کتابهای درسی کودکان افتخار می‌کند، این رژیم باید به وسیله جامعه بین‌المللی طرد و محکوم شود. این یک رژیم بیمار است».