به آتش کشیدن بنیاد غارت و فساد ولایت فقیه در خرم‌آباد و پایگاه بسیج سرکوبگر در مشهد و نیشابور

  • 1399/09/30

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

خرم‌آباد – کانون شورشی۷۲۰

به آتش کشیدن بنیاد غارت و فساد ولایت فقیه و تصویر منحوس خامنه‌ای

مشهد – کانون شورشی۱۹۵

به آتش کشیدن پایگاه بسیج سرکوبگر سپاه پاسداران

دررود (نیشابور) – کانون شورشی۴۰۰

به آتش کشیدن پایگاه بسیج سپاه پاسداران