شعارنویسی در شهرهای مشهد، رشت، شیراز، تهران، کرج و اسلامشهر – انحلال سپاه پاسداران با آتش دلیران لازمه پیروزی مردم ایران

  • 1399/09/29

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

مشهد

مسعود رجوی به جوانان غیرتمند و شورشگر: از دود و دم دشمن نهراسید پاسخ فرزندان ایران تهاجم حداکثر و جنگ صد برابر است مسلح شوید

مسعود رجوی: فریاد مرگ بر اصل ولایت فقیه سردهید جواب دژخیمان و جلادان آتش است و بس برای دفاع از خود و خلق در زنجیر مسلح شوید

رشت

مریم رجوی: جوانان میهن به کانون‌های شورشی بپیوندید

شورش لازمه پیروزی در جنگ سرنوشت با کرونای ولایت – آخوندها بترسید شورش و قیام نزدیک است

شیراز

انحلال سپاه پاسداران با آتش دلیران

تهران

انحلال سپاه پاسداران با آتش دلیران لازمه پیروزی مردم ایران است

کرج

مسعود رجوی برای دفاع از خود و خلق در زنجیر مسلح شوید

اسلامشهر

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی