یوآنی: استفاده سپاه برای سرکوب در داخل و تروریسم در خارج از کشور

  • 1399/09/28

استفاده سپاه برای سرکوب در داخل و تروریسم در خارج از کشور

استفاده سپاه برای سرکوب در داخل و تروریسم در خارج از کشور

یوآنی، اتحاد علیه ایران اتمی روز ۲۷آذر در پیامی نوشت: «سپاه پاسداران با حمایت از یک ایدئولوژی افراطی و یک جهان بینی دیوانه‌وار، از روشهای مخفی پلیسی علیه مخالفان خود در داخل ایران و از تاکتیکهای تروریستی علیه دشمنان خود در خارج از کشور استفاده می‌کند. سپاه پاسداران یک سازمان دولتی رژیم ایران است که مأموریت آن دفاع از رژیم در برابر تهدیدات داخلی و خارجی است».