سنگ قبر نوید افکاری توسط مأموران لباس‌شخصی شکسته شد!

  • 1399/09/27

سنگ قبر نوید افکاری توسط مأموران لباس‌شخصی شکسته شد!

سنگ قبر نوید افکاری توسط مأموران لباس‌شخصی شکسته شد!

مأموران لباس‌شخصی خامنه‌ای روز پنجشنبه ۲۷آذر حسین افکاری پدر داغدار «نوید افکاری» را به همراه پسر دیگرش حمید که متولد سال۱۳۶۰ است از گورستان روستای سنگر برای ساعاتی دستگیر کرده و با خودشان به مکان نامعلومی منتقل کردند.
بعد از این موضوع مأموران سنگ‌قبر و محل آرامگاه نوید افکاری را تخریب کردند.