اعتراض کارگران شهرداری‌های خرمشهر، حسینیه و امیدیه نسبت به چندماه حقوق معوقه

  • 1399/09/27

اعتراض کارگران سه شهرداری خوزستان نسبت به چندماه حقوق معوقه

اعتراض کارگران سه شهرداری خوزستان نسبت به چندماه حقوق معوقه

کارگران شهرداری خرمشهر روز چهارشنبه ۲۶آذر در اعتراض به دستمزد پرداخت نشده، مزایای مزدی معوقه و هم‌چنین حق بیمه‌هایشان که به موقع به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نمی‌شود،تجمع کردند. کارگران معترض گفتند، در این صورت، ما در برخی ماههای سال دریافت خدمات درمانی و تمدید دفترچه های خود با مشکل مواجه می‌شویم. آ

کارگران شهرداری شهر حسینیه نیز با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار دریافت حقوق معوقه ۹ماهه خود شدند.

کارگران شهرداری شهر امیدیه، شهر نفت و گاز خوزستان نیز نسبت به عدم دریافت ۸ماه حقوق معوقه و مزایای شغلی تجمع اعتراضی برپا کردند.

تجمعات کارگران شهرداری مدتهاست در شهرهای مختلف خوزستان برگزار می‌شود. مسئولین رژیم با پرداخت علی الحساب و یا شیوه‌های دیگر کارگران را به سر کارهای خود باز می‌گردانند، اما مشکل ریشه‌ای است و همچنان حل ناشده باقی مانده است.

شایان ذکر است کارگران گفتند در شرایط سخت اقتصادی معیشت‌شان با مشکل جدی مواجه شده و تنها راه برای آنها، دست از کار کشیدن و برگزاری تجمعات مقابل ساختمانهای دولتی است.