تهاجم و به آتش کشیدن مراکز سرکوب و اختناق و شعارنویسی علیه خامنه‌ای و روحانی در شهرهای میهن

  • 1399/09/25

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

اصفهان – کانون شورشی ۸۰۰

تهاجم به باشگاه امنیتی سپاه پاسداران برای خفقان و سرکوب

لاهیجان – کانون شورشی ۴۵۰

به آتش کشیدن پایگاه بسیج سپاه پاسداران

نیشابور – کانون شورشی ۶۱۰

به آتش کشیدن پایگاه بسیج سپاه پاسداران

شیراز – کانون شورشی ۲۸۰

به آتش کشیدن تصویر منحوس خامنه‌ای

اصفهان

مسعود رجوی: حق گرفتنی است باید برشورید و آن را از حلقوم آخوندهای ضدبشر بیرون کشید

مریم رجوی: جوانان میهن به کانون‌های شورشی بپیوندید

تهران

مریم رجوی: جوانان میهن به کانون‌های شورشی بپیوندید

شیراز

مریم رجوی: برای سرنگونی ولایت فقیه بپاخیزید کانون شورشی۲۳۴

گرگان

مرگ بر خامنه‌ای زنده باد آزادی – آخوند باید گم بشه تا کرونا کم بشه – مرگ بر خامنه‌ای روحانی عامل کرونا و ویرانی

مشهد

مرگ بر خامنه‌ای روحانی عامل کرونا و ویرانی

کرمان

ارتش گرسنگان پیش به سوی قیام و شورش – کانون شورشی۷۰۷

همدان

مرگ بر خامنه‌ای

فومن

مرگ بر دیکتاتور