به‌آتش کشیدن مراکز و نمادهای سرکوب و فریب در شهرهای گچساران، قم، همدان و نیشابور

  • 1399/09/24

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

گچساران – کانون شورشی ۵۸۰

به‌آتش کشیدن قضاییه جلادان و بیدادگاه صادر‌کننده حکم شکنجه و سرکوب

قــم – کانون شورشی ۶۴۰

به‌آتش کشیدن مدیریت حوزه جهل و جنایت استان قم برای سرکوب زنان

همدان – کانون شورشی ۴۸۰

به‌آتش کشیدن پایگاه بسیج سپاه پاسداران

نیشابور – کانون شورشی ۱۹۰

به‌آتش کشیدن نماد جاسوسی وزارت اطلاعات

همدان – کانون شورشی ۲۰۰

به‌آتش کشیدن نماد بسیج ضدمردمی سپاه پاسداران