تهاجم به اداره کل زندانهای استان البرز و شعارنویسی در شهرها با عنوان مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

  • 1399/09/22

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

کرج – کانون شورشی ۵۰۳

تهاجم به اداره کل زندانهای استان البرز وابسته به قضاییه جلادان ویک ارگان امنیتی وابسته (ویژه انفجاری وآتش)

تهران

مسعود رجوی: حق گرفتنی است باید برشورید و آن را از حلقوم آخوندهای ضدبشر بیرون کشید

اصفهان

مسعود رجوی: انحلال سپاه با آتش دلیران، لازمه پیروزی مردم ایران است

مریم رجوی: برای سرنگونی ولایت فقیه بپاخیزید

بابل

مریم رجوی: برای سرنگونی ولایت فقیه بپاخیزید

شهریار

‌مسعود رجوی: سرنوشت را در میدان عمل، خلق و فرزندان رشید و آشوبگر می‌نویسند

مشهد

مریم رجوی: جوانان میهن به کانون‌های شورشی بپیوندید

مریم رجوی: برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپا خیزید

بابل

مسعود رجوی: آتش جواب آتش

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی – دمکراسی آزادی با مریم رجوی

ایلام

مسعود رجوی: انحلال سپاه با آتش دلیران لازمه پیروزی مردم ایران

مشهد

مسعود رجوی: برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپا خیزید

بابلسر

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

بندرعباس

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

مشهد

ارتش گرسنگان، پیش بسوی شورش و قیام

تهران

ارتش گرسنگان، پیش بسوی شورش و قیام

نایین

مرگ بر دیکتاتور

اراک

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

تهران

آتش زدن عکس خامنه‌ای و خمینی

خبر