به آتش کشیدن مراکز سرکوب و فساد در شهرهای گچساران، نیشابور، تهران و آغاجاری و گرامی‌داشت پرکشیدن دکتر محمد ملکی استاد فرزانه در شهرها

  • 1399/09/20

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

گچساران – کانون شورشی ۵۱۰

به آتش کشیدن حوزه سرکوبگر ضددانش آموزی ضدامام سجاد

نیشابور – کانون شورشی ۱۸۰

به آتش کشیدن پایگاه بسیج سپاه پاسداران

تهران – کانون شورشی ۲۳۰

به آتش کشیدن گردان امنیتی ضدامام علی سپاه پاسداران

آغا جاری – کانون شورشی ۱۴۰

به آتش کشیدن تصاویر قاتلان مردم ایران و منطقه، قاسم سلیمانی و فخری زاده

تهران

مسعود رجوی: استاد فرزانه سر به‌پای آزادی گذاشت و گفت: زگهواره تا گور آزادی بجوی

اصفهان

مسعود رجوی: استاد فرزانه سر به‌پای آزادی گذاشت و گفت: زگهواره تا گور آزادی بجوی

مسعود رجوی: ملکی در قفای آزادی ۴۰سال با کوله‌بار درد و رنج طی طریق کرد

تهران

مسعود رجوی: استاد فرزانه سر به‌پای آزادی گذاشت و گفت: زگهواره تا گور آزادی بجوی

شیراز

درگذشت استاد فرزانه دکتر محمد ملکی را تسلیت می‌گویم

مسعود رجوی: استاد فرزانه سر به‌پای آزادی گذاشت و گفت: زگهواره تا گور آزادی بجوی

مشهد

دمکراسی آزادی با مریم رجوی – می‌توان و باید دیکتاتور را سرنگون کرد – کانون‌های قیام را در همه شهرها برپا کنید- جوانان میهن به کانون‌های شورشی بپیوندید

اهواز

مریم رجوی: برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپاخیزید کانون شورشی۹۳۰

تهران

مریم رجوی: دانشجویان کانون‌های شورشی را در هر کجا گسترش دهید