آخوند جلاد محمد یزدی سردژخیم قضاییهٔ آخوندی و از مهره‌های درجه یک خامنه‌ای مُرد

  • 1399/09/19

آخوند جلاد محمد یزدی - خامنه‌ای ولی فقیه ارتجاع

آخوند جلاد محمد یزدی – خامنه‌ای ولی فقیه ارتجاع

آخوند جلاد محمد یزدی که ۱۰سال سردژخیم قضاییهٔ و از مهره‌های درجه یک خامنه‌ای بود، مُرد.
آخوند یزدی رئیس جامعهٔ مدرسین حوزهٔ قم و عضو سابق شورای نگهبان ارتجاع بود.