تظاهرات یاران شورشگر، بزرگداشت ۱۶آذر روز دانشجو – همبستگی با قیام و کانون‌های شورشی + فیلم

  • 1399/09/16

اتاوا - تظاهرات یاران شورشگر، بزرگداشت ۱۶آذر روز دانشجو

اتاوا – تظاهرات یاران شورشگر، بزرگداشت ۱۶آذر روز دانشجو

تظاهرات یاران شورشگر

بزرگداشت ۱۶آذر روز دانشجو

همبستگی با قیام و کانون‌های شورشی