تأکید وزیر خارجه بحرین بر نگرانی‌های جامعه جهانی از دخالت‌های رژیم

  • 1399/09/16

عبداللطیف الزیانی، وزیر خارجه بحرین

عبداللطیف الزیانی، وزیر خارجه بحرین

عبداللطیف الزیانی، وزیر خارجه بحرین در نشست گفتگوی منامه روز ۱۵آذر گفت: «اگر مذاکراتی قرار است با رژیم ایران صورت بگیرد، ما توصیه جدی داریم که این بار با مردم منطقه مشورت شود. هم‌اکنون نگرانی‌های این منطقه به واقع نگرانی جامعه جهانی شده است. برنامه موشکی، دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر و پشتیبانی از شبه‌نظامیان و تسلیح آنها و حمایت از خشونت و تروریسم و طبعاً جنبه هسته‌یی که نباید این رژیم قابلیت دستیابی به‌سلاح اتمی داشته باشد».