تهاجم و به آتش کشیدن پایگاههای جهل و جنایت بسیج سپاه پاسداران در تهران، مشهد و همایونشهر

  • 1399/09/14

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

بهارستان (تهران) – کانون شورشی ۵۹۹

تهاجم به محل سپاه جهل و جنایت

مشهد – کانون شورشی ۳۶۶

به آتش کشیدن پایگاه بسیج سپاه جهل و جنایت موسوم به حریم رضوی

تهران – کانون شورشی ۲۱۲

به آتش کشیدن پایگاه بسیج ضدمردمی

اصفهان (همایونشهر) – کانون شورشی ۱۹۵

به آتش کشیدن پایگاه بسیج حوزه جهل و جنایت ضدفاطمه زهرا

اصفهان – کانون شورشی ۸۴۴

به آتش کشیدن تصویر منحوس خامنه‌ای

تهران

مسعود رجوی: تنها راه رهایی آتش جواب آتش است

مسعود رجوی: قیام آبان ثابت کرد تنها راه رهایی آتش جواب آتش است

مریم رجوی: با قیام و کانون‌های شورشی ایران آزاد می‌شود

مسعود رجوی: سرنوشت را در میدان عمل خلق و فرزندان رشید و شورشگرش می‌نویسند

مریم رجوی: با قیام و کانون‌های شورشی ایران آزاد می‌شود

مسعود رجوی: حق گرفتنی است باید برشورید و آن را از حلقوم آخوندهای ضدبشر بیرون کشید

مسعود رجوی: مراکز حکومتی باید درهم کوبیده شوند

فریمان

مسعود رجوی: مراکز حکومتی باید درهم کوبیده شوند – انحلال سپاه با آتش دلیران لازمه پیروزی مردم ایران است

مشهد

مریم رجوی: جوانان میهن به کانون‌های شورشی بپیوندید – می‌توان و باید دیکتاتور را سرنگون کرد

نیشابور

برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپا خیزید

تهران

تنها راه رهایی شورش و قیام و آزادی

بندرعباس

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

دزفول

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

تبریز

ارتش گرسنگان پیش به سوی قیام و شورش

لاهیجان

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی لاهیجان

نور مازندران

ایران مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

تهران

انحلال سپاه پاسداران با آتش دلیران لازمه پیروزی مردم ایران است

تهران

مرگ بر دیکتاتور یا وطن یا مرگ

کرج

مریم رجوی: برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپاخیزید

اصفهان

مریم رجوی: دانشجویان کانون‌های شورشی را هرکجا هستید گسترش دهید