تظاهرات سراسری در بغداد و استانهای به‌پاخاسته عراق

  • 1399/09/14

میدان حبوبی ناصریه

میدان حبوبی ناصریه

قیام‌کنندگان عراقی در بغداد، ناصریه، بصره، کربلا، نجف، دیوانیه، بابل، واسط و المثنی امروز جمعه ۱۴آذر با برگزاری تظاهرات سراسری به نام جمعه ناصریه، ضمن همبستگی با جوانان شورشی در ناصریه، تهدیدات مقتدی صدر مزدور خامنه‌ای در عراق به برچیدن میدان اعتصابات در ناصریه را محکوم کردند و علیه رژیم ایران و مزدوران و دم و دنبالچه‌های آن شعار سردادند.

به‌گزارش رافدین، در بغداد نیروهای سرکوبگر حکومتی و شبه‌نظامیان جنایتکار مقتدی صدر به صفوف تظاهر کنندگان حمله کردند، جوانان شورشی به مقابله با آنها پرداختند و آنها را از میدان تحریر بیرون راندند. تظاهرکنندگان شعار می‌دادند: «لا اله الا الله مقتدی عدوالله».