کیهان خامنه‌ای درباره مصاحبه بایدن با نیوریورک تایمز: قابل‌ توجه خوش‌خیالها بایدن برای بازگشت به برجام همان شروط ترامپ را تکرار کرد

  • 1399/09/13

جو بایدن،

جو بایدن،

کیهان خامنه‌ای درباره مصاحبه جو بایدن با نیویورک تایمز تحت عنوان «قابل توجه خوش‌خیال‌ها، بایدن برای بازگشت به برجام همان شروط ترامپ را تکرار کرد» نوشت: علی‌رغم آن که جو بایدن با تکرار مواضع ترامپ و در اظهاراتی گستاخانه شرط بازگشت به برجام را دائمی‌کردن محدودیت‌های هسته‌یی ایران و تعمیم برجام به حوزه‌های موشکی و منطقه‌یی اعلام کرده است، دو طیف سهل‌اندیش و مأموریت‌دار در داخل، با ذوق‌زدگی برای مذاکره با بایدن لحظه شماری می‌کنند!

جو بایدن، در مصاحبه با نیویورک تایمز گفت به شرط تبعیت مجدد جمهوری اسلامی از محدودیت‌ها، به برجام باز خواهد گشت.

کیهان افزود: «توماس فریدمن، ستون‌نویس نیویورک‌تایمز ادامه داد: در حالت ایده‌آل، تیم بایدن می‌خواهد شاهد این باشد که مذاکرات آتی نه تنها شامل امضاکنندگان اصلی توافق- ایران، آمریکا، روسیه، چین، انگلیس، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا- باشد، بلکه همسایگان ایران مخصوصاً عربستان سعودی و امارات عربی متحده را نیز در بر گیرد». (کیهان۱۳آذر)