افزایش چند برابری بودجه سازمان سپند که مأموریتش ساخت بمب اتمی است

  • 1399/09/13

افزایش چند برابری بودجه سازمان سپند

افزایش چند برابری بودجه سازمان سپند

درحالیکه حکومت آخوندی از اختصاص بودجه لازم برای مقابله با کرونا امتناع می‌کند، دولت آخوند روحانی در لایحه بودجه سال آینده میزان بودجه سازمان سپند تحت کنترل فخری‌زاده که مأموریتش ساخت بمب اتمی است و بودجه یک ارگان تحت کنترل دختر دژخیم قاسم سلیمانی را چند برابر افزایش داده است.

خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ۱۲آذر گزارش داد: بودجه سازمان سپند در سال آینده افزایش خواهد داشت و بودجه آن از ۴۰میلیارد تومان در سال۱۳۹۹ به ۲۴۵میلیارد تومان برای سال۱۴۰۰ افزایش یافته است.

دولت آخوند روحانی هم‌چنین ۵.۸میلیارد تومان برای بنیاد دختر قاسم سلیمانی بودجه تعریف کرد.

علاوه بر این، آخوند روحانی میزان بودجه نظامی را از ۱۰۹هزار میلیارد تومان مصوب در سال۹۹، به ۱۲۰هزار و ۹۹۴میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش یافته که نسبت به سال گذشته ۱۲هزار میلیارد تومان افزایش را نشان می‌دهد.