نشنال آمریکا شروع محاکمه اسدالله اسدی دیپلمات رژیم ایران که قصد راه‌اندازی حمام خون در قلب اروپا را داشت

  • 1399/09/07

محاکمه اسدالله اسدی دیپلمات رژیم ایران که قصد راه‌اندازی حمام خون در قلب اروپا را داشت

محاکمه اسدالله اسدی دیپلمات رژیم ایران که قصد راه‌اندازی حمام خون در قلب اروپا را داشت

نشنال آمریکا: محاکمه اسدالله اسدی دیپلمات رژیم ایران مستقر در وین به اتهام طراحی حمله به گردهمایی مخالفان در پاریس شروع شد. او کسی است که گفته می‌شود قصد راه‌اندازی حمام خون در قلب اروپا را داشت این جاسوس درجه یک و ارشد رژیم ایران به‌طور چشمگیری در پوشاندن رد پایش مهارت داشت.

اسدالله اسدی احتمالاً فکر می‌کرد که پلاک دیپلماتیک مانشینش به اندازه کافی به او حفاظت می‌دهند که ۱۰۰۰ کیلومتر در سراسر اروپا رانندگی کند تا بمبی را که قرار بود برای منفجر کردن گردهمایی مخالفان ایرانی در حومه پاریس استفاده شود، تحویل دهد. ‎ اما این جاسوس درجه یک که بنا به گزارشات ارشدترین افسر اطلاعاتی رژیم ایران در اروپاست– تحت‌نظر بود. زمانی که اسدالله اسدی در یک توقفگاه در یک اتوبان در آلمان دستگیر شد، توطئه کشف شده بود. تیم او دستگیر شده و مقادیر قابل توجهی اسناد که در ماشین او پیدا شد، به نقش وی به‌عنوان یک سر کرده شبکه جاسوسی رژیم ایران در سراسر اروپا اشاره داشت. ‎(نشنال۶آذر)