تشکیل گشتهای ضربت در خوزستان در وحشت از قیام

  • 1399/06/26

قیام آبان ۹۸

قیام آبان ۹۸

به‌دنبال تشکیل تیمهای ضربت پاسداران در وحشت از قیام مردم در تهران، رژیم آخوندی در استان خوزستان نیز اقدام به تشکیل گشتهای ویژه کرد.

سپاه جنایتکار ضد ولی عصر در اهواز اعلام کرد گشتهای ویژه سپاه جهت کمک به ارتقای امنیت! در اهواز فعال می‌شوند. پاسداران اعلام کردند در دیگر شهرهای استان خوزستان نیز اقدام به تشکیل گشتهای موسوم به رضویون خواهند کرد.