گرامی‌داشت پنجاه و ششمین سال تأسیس سازمان مجاهدین در شهرهای ایران با کانون‌های شورشی

  • 1399/06/19

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

تهران

من یک مجاهدم مجاهد می جنگم مجاهد می مانم درود بر مجاهد سلام بر آزادی

۵۶سال مقاومت و ایستادگی مجاهدین گرامی باد

بهبهان

چیدن میز گل و بادکنک و فشفشه نوشته تبریک سالگرد

مجاهد هستم مجاهد می‌جنگم و مجاهد میمانم و مجاهد می میرم مرگ بر اصل ولایت فقیه زنده باد ارتش آزادی

مشهد

من یک مجاهد م مجاهد می‌جنگم و مجاهد میمانم درود بر مجاهد سلام بر آزادی یک آقا هم همین جمله را می‌گوید

اصفهان

سالروز تأسیس سازمان مجاهدین خلق گرامی باد درود بر رجوی درود بر موسی درود بر سازمان مجاهدین خلق

تهران

من یک مجاهد م مجاهد می‌جنگم و مجاهد میمانم درود بر مجاهد سلام بر آزادی

گرامی باد پنجاه و ششمین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران

اصفهان

من یک مجاهد م مجاهد می‌جنگم و مجاهد میمانم مجاهد می‌رزمم یک آقا همین شعار را هم می‌دهد حاضر حاضرحاضر

تهران

مریم رجوی: کوه‌ها لرزیدند اما مجاهدین برای سرنگونی ولایت فقیه از جای خود تکان نخوردند

من یک مجاهدم . مجاهد میمانم . مجاهد می‌جنگم درود بر مجاهد سلام بر آزادی

۵۶سال مقاومت و ایستادگی مجاهدین مبارک باد

سنندج

گرامی باد پنجاه و ششمین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران

زاهدان

مرگ بر خامنه‌ای سلام بر مجاهد درود بر رجوی – ۵۶سال مقاومت و ایستادگی مجاهدین مبارک

تهران، نائین، آبادان، انزلی، آستانه، اصفهان، اردبیل، لرستان، بجنورد، قزوین، شیراز، اندیمشک، قم، سبز وار، کرج، همدان، بجستان، تبریز، اسفراین، هشتگرد، گرگان، شیراز و رشت

سالگرد مجاهدین خلق مبارک۱۵شهریود ۱۳۹۹

‌تبریک تبریک و هزاران تبریک برادر مسعود عزیز شیر همیشه بیدار رسیده وقت دیدار

رشت، یزد، بجستان، اهواز، آبادان، آستانه، اندیمشک، شیراز، اصفهان، کیش، کرمانشاه و تهران

‌تبریک تبریک و هزاران تبریک به برادر مسعود عزیز شیر همیشه بیدار رسیده وقت دیدار

پنجاه و ششمین سال را به مجاهدین خلق و مجاهدین تبریک میگم – ایران مریم آزادی – مرگ بر خامنه‌ای