آمار مسموم شدگان روستای شیخ صله بر اثر «آلودگی آب با فاضلاب»به ۲۸۲تن رسید

  • 1399/06/20

مسموم شدگان ساکنان روستای شیح صله در استان کرمانشاه

مسموم شدگان ساکنان روستای شیح صله در استان کرمانشاه

آمار مسموم شدگان ساکنان روستای شیح صله در استان کرمانشاه افزایش یافت. به اعتراف فرماندار رژیم در ثلاث بابا جانی آمار مسموم شدگان تا صبح روز چهارشنبه به ۲۸۲تن رسید.

به اعتراف کارگزاران رژیم علت مسموم شدن ساکنان این روستا استفاده از کلر دستی در منابع آب این روستا بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه می‌گوید طبق آزمایش‌های انجام شده، دلیل اصلی مسمومیت ساکنان روستای شیخ‌صله از توابع شهرستان ثلاث‌باباجانی کرمانشاه، «آلودگی آب با فاضلاب» بوده است.

به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس چهارشنبه ۱۹شهریور، جلیل بالایی گفته است بعد از دو مرحله بررسی و آزمایش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، «آلودگی آب ناشی از تماس با فاضلاب تأیید شده است».

-مسمومیت اب

-مسمومیت اب

-مسمومیت اب

-مسمومیت اب