اعتراف روزنامه حکومتی رسالت: بازگشایی مدارس، مصداق نسل‌کشی

  • 1399/06/17

بازگشایی جنایتکارانه مدارس توسط رژیم آخوندی

بازگشایی جنایتکارانه مدارس توسط رژیم آخوندی

روزنامه حکومتی رسالت روز ۱۷شهریور اعتراف کرد: بازگشایی مدارس، مصداق نسل‌کشی است. در قسمتی از مقاله این روزنامه حکومتی با اشاره به تعطیلی جنایتکارانه دانشگاهها در سال۱۳۵۹ تحت عنوان انقلاب فرهنگی آمده است: «ما چند سال در کشور به‌علت انقلاب فرهنگی دانشگاهها را تعطیل کردیم … در وضعیت فعلی هم که با شرایط بسیار بحرانی به‌لحاظ بیماری روبه‌رو هستیم، باید مدارس بسته باشند. شاید این مسأله نباید گفته شود اما بازگشایی مدارس به‌صورت فیزیکی نسل‌کشی است».