به‌آتش کشیدن مظاهر سرکوب و اختناق در شهرهای میهن توسط کانون‌های شورشی

  • 1399/05/20

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

زاهدان -کانون شورشی ۹۹۰

آتش زدن تابلو و درب محل غارتگری رژیم دبیرخانه شورای زکات

آتش زدن تابلو پایگاه مقاومت بسیج ضدمردمی موسوم به روح الله

آتش زدن درب و تابلو کمیته امداد خمینی ملعون

تهران – کانون شورشی ۸۵۰

آتش زدن ۲ تابلو پایگاه مقاومت بسیج ضدمردمی موسوم به شهید مخبر / پایگاه مقاومت بسیج ضدفاطمیه

تهران (بومهن) – کانون شورشی ۳۱۰

آتش زدن تابلو پایگاه مقاومت بسیج ضدمردمی

فعالیت کانون‌های شورشی در بومهن

سنقر – کانون شورشی ۴۱۲

آتش زدن درب مقر بسیج ضد مردمی موسوم به شهید پاکبر

مشهد -کانون شورشی ۳۶۵

به آتش کشیدن بنر رژیم با عکس پاسدار قاسم سلیمانی

گرگان -کانون شورشی ۱۴۶

آتش زدن بنر رژیم با عکس منحوس خامنه‌ای

شهر ری -کانون شورشی ۲۲۰

آتش زدن بنر رژیم با عکس منحوس خامنه‌ای

هرمزگان – کانون شورشی ۴۲۰

آتش زدن تابلو میدان تیر فرماندهی انتظامی شهرستان پارسیان