وزیر خارجه آمریکا: رژیم ایران هم‌چنان بزرگترین حامی تروریسم در جهان است

  • 1399/05/15

وزیر خارجه آمریکا پمپئو

وزیر خارجه آمریکا پمپئو

وزیر خارجه آمریکا درباره قرارداد رژیم و چین طی توئیتی چهارشنبه ۱۵خرداد گفت: ورود چین به ایران خاورمیانه را بی‌ثبات خواهد کرد من فکر می‌کنم کشورهای خاورمیانه باید این موضوع را نیز بدانند.

رژیم ایران کماکان بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و دسترسی رژیم ایران به سیستم‌های تسلیحاتی، پول و تجارت از طرف چین، ترکیبات خطرناک برای منطقه می‌باشند.