برایان هوک:‌ رژیم ایران ۱۰میلیارد دلار در عراق، لبنان و سوریه هزینه کرده است

  • 1399/05/16

برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران

برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران

برایان هوک نماینده ویژه وزارت‌خارجه آمریکا برای ایران چهارشنبه ۱۵مرداد گفت: رژیم ایران برای گرفتن امتیاز دست به اخاذی هسته‌یی می‌زند.

وی افزود: آمریکا از برجام خارج شده و رژیم ایران مدام کشورهای اروپایی را تهدید می‌کنند. «ما توانسته‌ایم مجاری درآمد رژیم را ببندیم.»

نماینده ویژه وزارت‌خارجه آمریکا برای ایران گفت: رژیم ایران از سال۲۰۱۲ بیش از ده میلیارد دلار در عراق، سوریه، و لبنان هزینه کرده است.

برایان هوک تاکید کرد: عوامل نیابتی رژیم تضعیف شده‌اند و رژیم باید میان [هزینه کردن برای] اسلحه در دمشق و [نیازهای ضروری] در تهران، یکی را انتخاب کند.»