واشنگتن‌تایمز: بزرگترین گردهمایی اینترنتی در دوران پاندمی کرونا

ایرانیان و هزار مقام و شخصیت بین‌المللی از ۳۰ هزار نقطه در ۱۰۲ کشور و پنج قاره را به هم وصل می‌کند

  • 1399/04/24

 واشینگتن تایمز

واشینگتن تایمز

واشنگتن‌تایمز روز سه‌شنبه ۲۴تیرماه:

گردهمایی جهانی، مردم ایران، حامیان بین‌المللی، شخصیتهای سیاسی و قانونگذاران احزاب مختلف را از پنج قاره گردهم می‌آورد؛

این بزرگترین گردهمایی اینترنتی در دوران پاندمی کرونا است و ایرانیان و هزار مقام سابق و فعلی، شخصیتهای بین‌المللی، و قانونگذاران احزاب مختلف از ۳۰هزار نقطه در ۱۰۲کشور و پنج قاره را به هم وصل می‌کند؛

گرامی‌داشت یاد ۷۰هزار قربانی شیوع ویروس کرونا در ایران؛

ایرانیان در روز جمعه ۱۷ژوئیه۲۰۲۰ رأس ساعت ۹صبح به وقت شرق آمریکا در بزرگترین گردهمایی اینترنتی تحت عنوان گردهمایی جهانی ایران آزاد شرکت خواهند کرد. آنها از ائتلاف اصلی اپوزیسیون علیه استبداد مذهبی حاکم بر ایران، یعنی شورای ملی مقاومت ایران، پشتیبانی می‌کنند.

شخصیتهای بین‌المللی، قانونگذاران از احزاب مختلف، و مقامات فعلی و سابق دولتها در جریان بزرگترین گردهمایی آنلاین در کنار ایرانیان از سراسر جهان خواهند بود.