رودی جولیانی : در گردهمایی جمعه ۱۷ژوئیه من و سناتور لیبرمن، توریسلی و موکیزی و بسیاری دیگر از رهبران از سراسر جهان سخنرانی خواهیم کرد

  • 1399/04/22

توئیت رودی جولیانی برای کهکشان

توئیت رودی جولیانی برای کهکشان

چشم‌انداز واقعی برای یک ایران آزاد و عاری از سلاح هسته‌یی وجود دارد به‌ما بپیوندید تا دریابید

توئیت رودی جولیانی

ایران برای آزادی قیام می‌کند

ایران برای آزادی قیام می‌کند