تظاهرکنندگان عراقی در تشییع جنازه سمبلیک الهاشمی: خامنه‌ای قاتل و «حزب‌الله» دشمن خداست

  • 1399/04/18

تشییع جنازه هاشم الهاشمی : خامنه‌ای  قاتل  و شبه نظامیان وی پیروان باطل هستند

تشییع جنازه هاشم الهاشمی : خامنه‌ای قاتل و شبه نظامیان وی پیروان باطل هستند

بنا به گزارش سایت الحره تظاهر کنندگان عراقی در میدان تحریر بغداد روز سه‌شنبه۱۷تیر در یک تشیع جنازه سمبلیک تابوت پیکر کارشناس امنیتی هشام الهاشمی را خشمگینانه بر دوشهای خود حمل کردند. تشیع کنندگان شعار می‌دادند «حزب‌الله دشمن خدا». آنها خواستار قصاص قاتلان هاشمی شدند.

تشیع کنندگان خشمگین تصاویر علی خامنه‌ای را در حالی‌که خون از دهانش جاریست و بر روی آن عبارت «خامنه‌ای قاتل و شبه نظامیان وی پیروان باطل هستند» نوشته شده بود را حمل می‌کردند و بیش از دو ساعت تابوت سمبلیک هاشمی را با اندوه و خشم، در میدان تحریر مرکز تحصنهای بغداد طواف دادند.