نگرانی از قطعنامه حمایت کنگره از مجاهدین

  • 1399/03/31

نگرانی از قطعنامه حمایت کنگره از مجاهدین

نگرانی از قطعنامه حمایت کنگره از مجاهدین

روزنامه حکومتی حمایت، شنبه ۳۱خرداد نوشت: اکثر اعضای مجلس نمایندگان آمریکا (از هر دو حزب) حمایت خودشان را از قطعنامه‌یی که خواستار حمایت از (مجاهدین) است اعلام کرده‌اند. اما عده‌یی در داخل امیدوارند با رفتن ترامپ، بایدن دموکرات شرایط بهتری برای (نظام) رقم خواهد زد که باید گفت این خیال، سرابی بیش نیست.