روزنامه حکومتی جهان صنعت قطعنامه شورای حکام آژانس را «بازگشت به نقطه صفر» توصیف کرد

  • 1399/03/31

اجلاس شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی- آرشیو

اجلاس شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی- آرشیو

روزنامه حکومتی جهان صنعت ۳۱خرداد ۹۹ نوشت: «سیاستمدارانی که خود را تحت حمایت چین و روسیه می‌دانستند از رفتارهای عملی آنان در صحنه درس نگرفتند و در حال حاضر یا باید به خواسته‌های شورای حکام تن دهند یا برای راه‌حل نهایی آماده باشند» که «قطعا … معنی خوبی ندارد».

این منبع افزود: وقتی که چین و روسیه هم نظر مخالف بدهند یعنی باید منتظر محاصره دریایی، هوایی و اقداماتی مثل آنچه در لیبی صورت گرفت، باشیم».