رئیس حکومتی ‌شورای شهر بندرعباس: حیات اقتصادی را بر روی تابوت مردم هرمزگان بنا نکنید

  • 1399/03/31

مرگ بر اثر کرونا - آرشیو

مرگ بر اثر کرونا – آرشیو

رئیس حکومتی شورای شهر بندرعباس خطاب به‌سران رژیم گفت: «حیات اقتصادی را بر روی تابوت مردم هرمزگان بنا نکنید».

این مهره حکومتی درباره سیاست به قربانگاه فرستادن مردم به‌خاطر افلاس اقتصادی، خطاب به سران رژیم گفت: «حیات اقتصادی را بر روی تابوت مردم هرمزگان بنا نکنید، این‌که نمی‌شود، چون قطب اقتصادی هستیم و درآمد از اینجاست، مردم را به کام مرگ بکشانیم».

وی افزود «وضعیت قرمز» در هرمزگان «کم‌رنگ‌تر از سایر استانها»ست و مقامات «هنوز منتظر دستور روحانی» برای «قرنطینه» هستند. (روزنامه حکومتی ستاره صبح ۳۱خرداد ۹۹)