فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن به‌مناسبت سالگرد عشق‌های شعله‌ور آزادی صدیقه مجاوری و ندا حسنی

  • 1399/03/27

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

رشت -کانون شورشی ۶۲۰

آتش زدن بنر رژیم با عکس خمینی ملعون

تهران

مریم رجوی: جوانان دلیر و کانون‌های شورش پیام امید را به همه جا می‌برند. درود بر رجوی

مسعود رجوی: شورش ادامه دارد تنها جواب شیخ آتش آتش شعله برکش.

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای رشت و تهران

تهران

مسعود رجوی: شورش ادامه دارد تنها جواب شیخ آتش آتش شعله برکش / لازمه پیروزی شورش و جنگ صد برابر است / مراکز حکومتی باید درهم کوبیده شود.

مرگ بر اصل ولایت فقیه درود بر رجوی / پیش به سوی شورش و قیام – کانون شورشی۲۲۲

فسا

خامنه‌ای ویروس تویی آخوند منحوس تویی.

قم

مسعود رجوی: حاکمیت آخوند و سلطنت فقیه باید پایان یابد.

تهران

درود بر عشق‌های فروزان و شعله‌ور آزادی صدیقه مجاوری و ندا حسنی.

کودتای ننگین استعماری و ارتجاعی ۱۷ژوئن آزمایش بزرگ مقاومت ایران و رویارویی آزادی و عدالت با زدوبند و تجارت.

کرج

مریم رجوی: به راستی که شما شعله‌های شرف و مقاومت ملتی اسیر در برابر فاشیسم مذهبی هستید.

تهران

مریم رجوی: کودتای نافرجام ۱۷ژوئن: اگر مقاومت در برابر دیکتاتوری حاکم بر ایران است ما به این جرم افتخار می‌کنیم.

مسعود رجوی: با درود به مشعلهای جاویدان صدیقه و ندا و دیگر قهرمانان پاکباخته مجاهدین و مقاومت ایران براستی که آنان وجود خود را به شمعهای فروزان آزادی و مشعلهای جاویدان مقاومت و تاریخ میهن تبدیل کرده‌اند. زنده باد مجاهدین

مشهد

مریم رجوی: درود بر عشق‌های فروزان و شعله‌ور آزادی صدیقه مجاوری و ندا حسنی.

شیراز

مریم رجوی: درود بر عشق‌های فروزان و شعله‌ور آزادی صدیقه مجاوری و ندا حسنی

تهران

مریم رجوی: درود بر عشق‌های فروزان و شعله‌ور آزادی صدیقه مجاوری و ندا حسنی