خط و نشان کشیدن خلیفه ارتجاع برای کسانی که مانند مهندس بازرگان به فکر حمایت از مسعود رجوی بیفتند

  • 1399/03/27

رجانیوز  - ارگان سازمان تبلیغات ضداسلامی رژیم

رجانیوز – ارگان سازمان تبلیغات ضداسلامی رژیم

خط و نشان کشیدن خلیفه ارتجاع در تنگنای مرحله انقباضی

برای کسانی که مانند مهندس بازرگان به فکر حمایت از مسعود رجوی بیفتند

ارگان سازمان تبلیغات ضداسلامی رژیم

رجانیوز ۲۵خرداد ۱۳۹۹

رجانیوز - مهندس بازرگان

مهندس مهدی بازرگان که اعضای سازمان مجاهدین خلق را

«فرزندان» خود می‌خواند، در جریان انتخابات مجلس اول

به‌طور علنی به حمایت از مسعود رجوی اقدام کرد

در اعلامیه‌ٔ بازرگان آمده بود: خواهران و برادران همشهری تهران و حومه، در این موقع که ملت شرافتمند و قهرمان عزیز برای دور دوم انتخابات به پای صندوقها می‌روند برای تأمین وحدت و حقوق گروه‌های اقلیت امیدواریم آقای مسعود رجوی که معرف جناح پرشوری از جوانان با ایمان می‌باشد نیز به مجلس راه یافته، موفق به همکاری صادقانه با گروه‌های با حسن‌نیت و در خدمت به خدا و خلق بشود. (رجانیوز ۲۵خرداد ۹۹)

  • نگاهی به سابقه رویارویی خمینی و رجوی و تهدید و حمله به بازرگان به‌خاطر حمایت از مجاهدین که اکنون در مرحله قیام و سرنگونی بارز شده است.

استراتژی قیام و سرنگونی

سلسله آموزش برای نسل جوان در داخل کشور

مسعود رجوی ـ ۳۰دی ۱۳۸۸

«ابعاد اعدام و تیربارانها به‌ویژه از نوجوانان بیگناه که تصاویر آنها به سراسر جهان مخابره شد، به حدی بود که بازرگان تاب نیاورد. دل به دریا زد و روز ۱۵مهر ۱۳۶۰ در مجلس ارتجاع شجاعانه به‌پاخاست و قبل از دستور به سخنانی همت گماشت که بر سرش ریختند و نگذاشتند سخنانش را به پایان برساند.

به اشاره خامنه‌ای که در آن زمان در مجلس خمینی، لیدر فراکسیون اکثریت یعنی حزب جمهوری اسلامی بود، نمایندگان دست‌نشانده ارتجاع همان‌جا تا حد کتک‌زدن مهندس بازرگان «نخست وزیر دولت امام زمان» (عین عبارت خمینی را در بهمن۵۷ می‌گویم) در مجلس پیش رفتند. حتی حکم دستگیری او را لاجوردی به‌خاطر این سخنرانی صادر کرد اما بعداً رژیم از آن کوتاه آمد.

در آن روزگار همین آخوند خاتمی به‌جای دژخیم حسین شریعتمداری به‌عنوان نماینده ولی‌فقیه مؤسسه کیهان را اشغال کرده بود. خاتمی که یک خط‌امامی «هفت‌خط» دوآتشه بود، سه روز پیاپی در روزهای ۱۶و۱۷و۱۸مهر در سرمقاله کیهان به قلم خودش بازرگان را شلاق‌کش کرد که چرا از مجاهدین دفاع کرده است؟ خاتمی نوشت که بازرگان به‌خاطر ترور انور السادات ناراحت بوده، هم‌چنین ادعا کرد مسعود رجوی برای هماهنگی تظاهرات ۵مهر سفری از پاریس به آمریکا داشته و با اشاره به این‌که مجاهدین بازرگان را نماینده بورژوازی و در نتیجه آمریکایی می‌دانند، بر آن بود که بازرگان را علیه مجاهدین تحریک کند و ندامت‌نامه بگیرد».