اعتراف علی مطهری به آلت دست بودن مجلس ارتجاع: همه باید یک چیز بگویند، همه باید نظر رسمی نظام را تکرار کنند

  • 1399/03/27

مطهری عضو سابق مجلس ارتجاع

مطهری عضو سابق مجلس ارتجاع

علی مطهری نماینده سابق مجلس ارتجاع روز سه شنبه ۲۷خرداد در جلسه با جمعیتی موسوم به انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها به آلت دست بودن مجلس آخوندی اعتراف کرد و گفت: «اینها می‌گویند همه (نمایندگان) باید تعریف و تمجید کنند، همه باید یک چیز بگویند، همه باید نظر رسمی نظام را تکرار کنند».

این مهره باند مغلوب نظام اضافه کرد: «خیلی رک می‌گفتند باید این را بگویید. یعنی چه؟! مگر نماینده بچه دبستانی است که این را باید بگویی و آن را نگویی؟! این چه سیاستی است!؟….اینها فکر می‌کنند با این کارها بهتر می‌توانند نظام را حفظ کنند». (سایت خبر فوری رژیم)